Elektro revize ST - ELElektro revize ST - EL

Revize ST - EL | koplexní služby v oblasti kontrolní a revizní činnosti

vybráno z galerie

-


Revize STEL, s.r.o. | profil firmy

Společnost Revize STEL, s.r.o. byla založena v dubnu roku 2006 jako odborná elektrotechnická společnost specializovaná na revize elektrických zařízení , avšak obor činnosti je postupně rozšiřován tak , abychom byli schopni poskytnout komplexní služby nejen v oblasti revizí , ale i projektování EZ , školení a přezkušování osob podle vyhlášky 50/1978 Sb. §4, 5, a 6 , vytváření řádů údržby EZ , určování vnějších vlivů a pod. , v takovém rozsahu , jaký zákazník požaduje a to vždy s maximální kvalitou a odpovědností.

Společnost sestává ze zkušených pracovníků, kteří vykonávali profese revizních techniků v důlních provozech a na dráze .

Firma se snaží poskytnout zákazníkům komplexní služby v oblasti kontrolní a revizní činnosti nejen v elektrotechnice. Všechny práce jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky, jejichž vysoká odbornost je udržována pravidelným kvalifikačním školením a atestačním přezkušováním. Pravidelné školení pracovníků napomáhá udržet a zvyšovat zvláště v oborech kontrolní a revizní činnosti i nových postupech a trendech .

Pracovníci jsou dále pečlivě školeni o bezpečnosti práce, první pomoci a všeobecných protipožárních předpisech i ve speciálních provozech chemických závodů . Proto je možné tyto pracovníky flexibilně nasazovat u všech zákazníků v rozdílných podmínkách, stavbách a provozech.

Veškeré práce jsou prováděny pod dohledem úřadů státního technického dozoru , tak aby byly splněny všechny oprávněné požadavky zákazníků.

Firma Revize STEL, s.r.o. úzce spolupracuje s úřady dozoru a stávajícími zákazníky, což umožňuje poskytnout zákazníkům velký výběr služeb a zkrátit dodací lhůty podle požadavků zákazníka.

Všechny práce prováděné firmou Revize STEL, s.r.o. jsou pečlivě kontrolovány a prověřovány úřady dozoru , tak aby byla zaručena maximální kvalita dodávaných činností.

Na provedené dílo poskytujeme garance vyplývající z platné právní legislativy.

Věříme, že budete se službami poskytovanými firmou Revize STEL, s.r.o. spokojeni a rozšíříte seznam našich zákazníků.

Revize STEL, s.r.o.
Teplárenská 282
434 03 Most – Komořany

Foxlea Design Foxlea Design & Elektro Revize ST - EL © 2009 - Všechna práva vyhrazena